Reglementen

Het algemene voorschiften reglement (sectie-01) is bij KNVvL te downloaden in pdf vorm.

Het wedstrijden organisatie reglement (sectie-02) is bij KNVvL te downloaden in pdf vorm.

Het F5B en het F5J samengestelde reglement (sectie-05) is bij KNVvL te downloaden in pdf vorm.

Tijdens de jaarlijkse vliegersvergadering (meestal in januari) worden afwijkingen van de officiële wedstrijdregels geopperd en besproken. Meestal zijn het veranderingen op organisatietechnische delen, doch zo min mogelijk afwijkend van de originele KNVvL regels. Hieronder staan er een paar en ze zijn vastgelegd in de 2016 vergadering

BEPALING RANGORDE BIJ NK’s  F5J

Het aantal punten van de winnaar van iedere wedstrijd wordt gesteld op 1000. De overige deelnemers krijgen punten in verhouding van hun score tot die van de winnaar.
Een wedstrijd telt mee voor het NK indien 3 of meer rondes gevlogen worden.
Voor het bepalen van de Nederlandse Kampioen wordt bij vier of meer wedstrijden de som van wedstrijden van Nederlandse NK-deelnemers minus de slechtste genomen.

Voor de berekening van de NK stand zal de daguitslag worden geschoond van buitenlandse gastvliegers en niet KNVVL-leden. Hiertoe zullen de resultaten van bedoelde vliegers uit de uitslag van elke ronde/groep verwijderd worden, waarna de punten van de KNVvL-leden worden herberekend en een geschoonde uitslag wordt verkregen.

Selectiecriteria uitzending F5J

Om als lid van de ploeg voor uitzending in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:
• KNVvL-lid zijn.
• Geselecteerd zijn volgens het voor de betreffende klasse geldende reglement. Indien een geselecteerde vlieger zijn plaats ter beschikking stelt komt, mits van aanvaardbaar sportief niveau, de eerstvolgende in aanmerking.
• Te verwachten goed en sportief gedrag als vertegenwoordiger van Nederland en de KNVvL.
• Geen betalingsachterstand heeft van voorafgaande Kampioenschappen.

De nummers 1, 2 en 3 van het NK van het voorafgaande jaar zijn geselecteerd, de nummers 4, 5 en 6 zijn achtereenvolgens reserve.
De nummers 1 t/m 6 vormen samen de kernploeg.