Wedstrijden 2017 en de regels

Er is per wedstrijddag een informatiepagina te openen via een linkje (een streepje onder de tekst).
Daar vind je hoe je je kan inschrijven, er kan komen, en verdere bijzonderheden.

datum van de komende wedstrijden     vereniging          plaats
       
     
       
en ook nog internationaal    

Een linkje naar de 2017 agenda in de website  F5J in Belgie

Een overzicht van de  Intertour wedstrijden in 2017

*********************************************

klik op één van de onderwerpen om gemakkelijk verder te kunnen lezen.

Algemeen

Tijdschema wedstrijden

Inschrijving

Tijdopnemers

Jury

Regels betreffende niet-KNVvL-leden

***************************************

Algemeen
F5J wedstrijden worden georganiseerd door het Organisatiecomité F5J onder auspiciën van en conform de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

Het Organisatiecomité F5J bestaat uit:
    - Erik Rukkers, wedstrijdkalender, contacten met clubs, inschrijving (zoekt nog ondersteuning)
    - Wil Kok, wedstrijdleider.
Het Organisatiecomité F5J is via e-mail te bereiken : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De wedstrijden worden gevlogen wordt volgens de FAI reglementen 2015, te vinden bij de KNVvL, zie ook: de tab reglementen.

Er wordt gebruik gemaakt van het programma "GilderScore" om de groepen random in te delen, om scores in te verwerken en om de uitslagen mee te genereren.

Deelneming aan de wedstrijden staat open voor alle KNVvL leden. Er is een regeling waaronder niet KNVvL-leden onder voorwaarden mogen deelnemen aan KNVvL- wedstrijden; deze voorwaarden zijn verderop vermeld.

Tijdschema wedstrijden
Op elke wedstrijd wordt dit tijdschema gehanteerd:
Vanaf 09:00 uur is er de mogelijkheid om in te vliegen.
10:00u briefing
10:30 start wedstrijd
Omstreeks 17.00u (een half uur na de laatste landing) gezamenlijke afsluiting.
Het precieze tijdschema wordt ter plaatse bekendgemaakt; er wordt getracht minimaal 5 ronden te vliegen.

Als er meer dan 40 deelnemers zijn zal het tijdschema aangepast worden. We starten dan vroeger en eindigen mogelijk wat later om iedereen voldoende starts te geven.

Inschrijving
Voorinschrijving is verplicht.

De inschrijving sluit op de woensdag voorafgaande aan de wedstrijd om 20:00 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt:
    - voor KNVvL- leden € 10,00
    - voor niet-KNVvL-leden € 15,00
en moet contant (liefst gepast) voor aanvang van de wedstrijd worden voldaan bij de wedstrijdleiding.

Inschrijven op de wedstrijddag zelf is niet mogelijk!

Voor inschrijving moet het elektronische inschrijfformulier gebruikt worden via wedstrijdkalender / wedstrijddag info.

Informatie over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd zal uiterlijk op de dag voor de wedstrijd om 20.00 uur op F5J.nl en op MBF te vinden zijn.

Als je zonder afmelding niet op komt dagen op een wedstrijd waar je wel voor hebt ingeschreven, moet het inschrijfgeld wel betaald worden.

Een wedstrijd gaat niet door indien de te verwachten windsnelheid meer dan 12 m/sec. is of het verwachte neerslagpercentage groter is dan 70%.

Een wedstrijd gaat ook niet door bij minder dan 6 inschrijvingen.

Volgens de reglementen moet er een goedgekeurde logger aan boord zijn, zie de FAI website als je precies wilt weten waar die aan moet voldoen. Momenteel zijn de Unilog2 en Altis4 (+) goedgekeurd.
Voor wie er zelf geen heeft: de organisatie heeft Unilog2 loggers die je op de wedstrijddag in bruikleen kunt krijgen.
Vermeld dit op het inschrijfformulier.
Zorg wel zelf voor een verlengkabeltje van je ontvanger naar je regelaar (daar moet hij namelijk tussen).

Tijdopnemers
Deelnemers die op dat ogenblik niet zelf moeten vliegen dienen beschikbaar te zijn als tijdopnemer.

Jury
Bij de inschrijving kunnen zich 3 vrijwilligers melden. Bij onvoldoende vrijwilligers worden vliegers “aangewezen”.

Regels betreffende niet-KNVvL-leden
Het reglementenboek van de KNVvL vermeldt hierover:
DEELNEMERS 2.2.1. Deelnemers
Een deelnemer dient lid te zijn van de KNVvL. Uitzonderingen zijn van toepassing voor:

Niet KNVvL-leden van 18 jaar of jonger.
Zij kunnen aan een wedstrijd deelnemen, mits verzekerd tegen aansprakelijkheid met betrekking tot modelvliegen.
Zij kunnen voor wedstrijden, indien geen lid, niet op een NK einduitslag geplaatst worden of deelnemen aan selecties.

Niet KNVvL-leden ouder dan 18 jaar.
Zij kunnen aan een wedstrijd deelnemen, mits verzekerd tegen aansprakelijkheid met betrekking tot modelvliegen en zij betalen naast het inschrijfgeld per keer een jaarlijks door de subcommissie vast te stellen “bijdrage in de organisatiekosten”. Zij kunnen voor wedstrijden, indien geen lid, niet op een NK-einduitslag geplaatst worden of deelnemen aan selecties.

Desgevraagd kunnen leden van een buitenlandse zusterorganisatie deelnemen op vertoon van hun sportlicentie, lidmaatschapkaart en verzekeringsbewijs. Zij betalen geen “bijdrage in de organisatiekosten”.

Het Organisatiecomité F5J is gehouden bovenstaande regels uit te voeren/te handhaven.

De “bijdrage in de organisatiekosten” is bij F5J verwerkt in het hogere inschrijfgeld voor niet-KNVvl-leden.

Alle deelnemers moeten een Wettelijke  Aanspraklijkheids verzekering hebben.
Voor alle deelnemers geldt dat zij aan de organisatie moeten kunnen aantonen in het bezit te zijn van deze documenten.

Op het inschrijfformulier moeten alle deelnemers dan ook verklaren verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door henzelf en door modelvliegtuigen.